PDA

View Full Version : Làm gì để xây dựng thương hiệu lí tưởng?sccom123
06-11-2009, 03:08 AM
Tài liệu:"Làm gì để xây dựng thương hiệu lí tưởng?"

Hong_Linh
06-13-2009, 06:32 PM
Phản hồi: Làm gì để xây dựng thương hiệu lí tưởng?

Tài liệu hay lắm, cảm ơn bạn nha.ssss

votantai
06-16-2009, 11:22 PM
Phản hồi: Làm gì để xây dựng thương hiệu lí tưởng?

Mình không phải là người sáng lập, hay chủ doanh nghiệp, nhưng mình rất muốn giúp cho doanh nghiệp mình phát triển. Nhưng rất tiếc tài sơ trí cạn nên lực bất tòng tâm

votantai
06-20-2009, 05:19 AM
Phản hồi: Làm gì để xây dựng thương hiệu lí tưởng?

cảm ơn ban nhé !nó rất cần cho các doanh nhân trẻ ...