PDA

View Full Version : ý nghia cua thuong hieudaiklinh688
01-22-2010, 03:05 AM
th­uong hieu khang dinh vi tri cua doanh nghiep tren thi truong ,no cho biet day la san pham cua doanh nghiep khna dinh ve chat luong voi nguoi tieu dung da duoc nha nuoc cong nhan,thuong hieu giong nhu bo mat cua doanh nghiep vay no giup doanh nghiep de dang tham nhap va mo rong thi truong,

thanhmaximum
01-22-2010, 04:32 AM
Phản hồi: ý nghia cua thuong hieu

thương hiệu là một trong 6 yếu tố của năng lực cạnh tranh. Những thương hiệu nổi tiếng thường dễ tiêu thụ, sức cạnh tranh lớn.

haphuonghoang
01-22-2010, 06:31 PM
Phản hồi: ý nghia cua thuong hieu

Thương hiệu quan trọng lắm, Xây dựng thương hiệu đâu phải dễ đâu