PDA

View Full Version : Phân tích SWOT cho 1 sinh viên khi ra trường



datxanhmb81
10-31-2009, 01:25 AM
Mọi người ơi làm ơn giúp mình với , mình mới đi học ĐH , cô mới ra bài bảo về phân tích SWOT về marketing bản thân khi mới ra trường để kiếm được việc làm ! Về Phần Điểm mạnh (strength) và điểm yếu ( weaknesses) thì em tự xem xét được bản thân mình . Còn về phần cơ hội ( opportunities) và nguy cơ(Threats) thì em sợ mình phân tích bị thiếu . Mong các cô các chú giúp em với . Thanks !

cuuseo
11-01-2009, 05:33 AM
Phản hồi: Phân tích SWOT cho 1 sinh viên khi ra trường

thì bạn phải nêu ra bạn đã phân tích những gì mọi người mới giúp được chứ

cuuseo
11-05-2009, 01:43 AM
Phản hồi: Phân tích SWOT cho 1 sinh viên khi ra trường

Cơ may
- Những xu hướng phát triển tích cực trong lĩnh vực của bạn tạo ra nhiều việc làm hơn .
- Những cơ hội của bạn có được trong lĩnh vực của mình
-Lĩnh vực thật sự
-Những cơ hội bạn có do tự biết mình rõ hơn và những mục tiêu nghề nghiệp cụ thể hơn
-Những co hội cho những tiến bộ trong chuyên ngành
-Con đường sự nghiệp mà bạn lựa chọn sẽ mang lại cho bạn những cơ hội của riêng mình
- Vị trí địa lí
- Một mạng lưới làm việc vững mạnh
Đe Dọa
- Mất phương hướng trong lĩnh vực ,thu hẹp pahmj vi công việc
-Đối thủ cạnh tranh là những người đi học ở những nơi có danh tiếng hơn
-Những trở ngại trên con đường công danh
-Sự phát triển trong lĩnh vực bạn tham gia có hạn chế , trong khi phát triển tính cạnh tranh và vô cùng quan trọng khốc liệt
-Các công ty không thuê những người có chuyên môn , bằng cấp như bạn