PDA

View Full Version : Khởi nghiệp kinh doanh, chuyện dài nhiều tậpbinhgia69
06-15-2010, 06:52 PM
Hậu khởi nghiệp chưa phải là đã xong mọi việc vì còn phải làm sao cho doanh nghiệp của mình tồn tại và phát triển nữa. Sao không ai đứng ra thành lập một CLB những người vừa khởi nghiệp để học hỏi chia sẽ kinh nghiêm cho nhau vậy? Chí ít cũng đem kinh nghiệp của mình truyền lại cho hậu thế, hầu làm cho dân nước Việt AI AI CŨNG BIẾT KINH DOANH LÀM GIÀU, đó cũng là một hành động giúp đất nước chúng ta ngày một cường thịnh