PDA

View Full Version : minh muôn thanh lập trang trai!shinchao
10-13-2010, 02:46 AM
mình la một sv khoa nuôi trồng thủy sản sap ra trường, mong muon bạn thành lập "tranh trại cá giống".

mong sự góp ý của các ban về cách thanh lập!.