PDA

View Full Version : Hs ts vntonardo
11-01-2010, 11:02 PM
Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam