PDA

View Full Version : Điều gì khiến bạn thích thú nhất khi thảo luận trên diễn đàn?chutichht
07-25-2010, 05:33 AM
Điều gì khiến bạn thích thú nhất khi thảo luận trên diễn đàn?

1. Số lượng người tham gia, số lượng ý kiến trong chủ đề bạn khởi xướng/tham gia thảo luận.
2. Thời gian xuất hiện bài viết phản hồi ý kiến/câu hỏi của bạn.
3. Số lượng chủ đề có sẵn để bạn tham gia tranh luận.
4. Lượng thành viên tài giỏi tham gia tranh luận cùng bạn
5. Số lượng mod quản lý khu vực thảo luận.
6. Môi trường, không khí thảo luận.
7. Một yếu tố khác...

duykhoa
10-15-2010, 06:06 AM
Phản hồi: Điều gì khiến bạn thích thú nhất khi thảo luận trên diễn đàn?

thich y kiên 1 2 và 6:8:

vietquan_231092
10-15-2010, 06:44 AM
Phản hồi: Điều gì khiến bạn thích thú nhất khi thảo luận trên diễn đàn?

toi thi thich tất. vi the toi ngay nao cung o tren diễn ddanf này lâu nhất!

remxinhthoa
10-15-2010, 06:36 PM
Phản hồi: Điều gì khiến bạn thích thú nhất khi thảo luận trên diễn đàn?

Em rất thích vì được tranh luận cùng với những người giỏi để thu được nhiều kiến thức

thanhlong243
10-23-2010, 03:07 AM
Phản hồi: Điều gì khiến bạn thích thú nhất khi thảo luận trên diễn đàn?

1. lượng thành viên đông đảo và nhiệt tình tham gia thảo luận.