PDA

View Full Version : Trung tâm giáo dục thường xuyên hải phòng tuyển sinh các lớp đại học đợt 2 năm 2minhtanvenuscr7
07-23-2010, 06:16 AM
<div style="text-align: center">TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HẢI PHÒNG​</div>
<div style="text-align: center">TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2010​</div>
<div style="text-align: center"> ​</div>
<div style="text-align: center">—v–​</div>
<div style="text-align: center"> ​</div> Căn cứ vào nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của Thành phố và chỉ tiêu liên kết đào tạo năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt ngày 14/1/2010.
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng liên kết với các trường Đại học tuyển sinh các lớp đại học đợt 2 năm 2010 như sau:

I. ĐH Thương mại tuyển sinh các lớp: Học vào các buổi tối trong tuần.
1. Đại học hệ vừa làm vừa học (bằng 1):
- Ngành đào tạo: Kế toán và Quản trị kinh doanh.
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm.
- Đối tượng đào tạo: Đã tốt nghiệp THPT, BT THPT hoặc tương đương.
- Môn thi tuyển sinh: Toán, vật lý, hóa học.
- Thời gian thi tuyển: Tháng 10 năm 2010.
- Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết tháng 8/2010.

2. Đại học hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học:
- Ngành đào tạo: Kế toán.
- Thời gian đào tạo: 1,5 năm.
- Đối tượng đào tạo: Đã tốt nghiệp cao đẳng kế toán.
- Môn thi tuyển sinh: Nguyên lý kế toán và kế toán tài chính.
- Thời gian thi tuyển: Tháng 10 năm 2010.
- Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết tháng 8/2010.

II. ĐH Kinh tế quốc dân tuyển sinh các lớp đại học bằng 2: Học ngoài giờ hành chính vào các ngày cuối tuần.
- Ngành đào tạo: Kế toán và Ngân hàng.
- Thời gian đào tạo: 2,5 năm.
- Đối tượng đào tạo: Đã tốt nghiệp đại học.
- Môn thi tuyển sinh: Kinh tế chính trị và tiếng Anh.
- Thời gian thi tuyển: Tháng 9 năm 2010.
- Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết tháng 8/2010.

III. Học viện Hành chính quốc gia tuyển sinh đại học bằng 2: Học ngoài giờ hành chính vào các ngày cuối tuần.
- Chuyên ngành: Quản lý hành chính.
- Thời gian đào tạo: 2,5 năm.
- Đối tượng đào tạo: Đã tốt nghiệp đại học.
- Môn thi tuyển sinh: Triết học Mac-Lê Nin và Pháp luật đại cương.
- Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết tháng 8/2010.
- Thời gian thi tuyển: Tháng 9 năm 2010.
IV. Viện Đại học Mở Hà Nội: Tuyển sinh các lớp học ngoài giờ hành chính.
1. Đại học bằng 2:
- Chuyên ngành: Luật Kinh tế.
- Thời gian đào tạo: 2,5 năm.
- Môn thi tuyển sinh: Kinh tế chính trị và Tiếng Anh (hoặc Triết học)
- Đối tượng đã có bằng tốt nghiệp đại học.
- Nhận hồ sơ đến ngày 15/08/2010. Dự kiến thi tuyển sinh tháng 9 năm 2010.

2. Đại học liên thông từ Trung cấp lên đại học.
- Chuyên ngành: Kế toán.
- Thời gian đào tạo: 3 năm.
- Môn thi tuyển sinh: Toán, Tiếng Anh, Kế toán đại cương.
- Đối tượng tuyển sinh: Có bằng tốt nghiệp THCN ngành kế toán.
- Nhận hồ sơ đến ngày 15/08/2010. Dự kiến thi tuyển sinh tháng 8 năm 2010.

3. Các lớp đại học hệ từ xa (Xét tuyển): Liên tục nhận và xét duyệt hồ sơ
a. Lớp đại học kế toán sau trung cấp.
- Thời gian đào tạo: 3 năm.
- Đối tượng: Có bằng tốt nghiệp THCN ngành kế toán.
b. Các lớp đại học: Kế toán; Đại học Quản trị kinh doanh và Đại học Luật kinh tế.
- Thời gian đào tạo: 5 năm.
- Đối tượng: Có bằng tốt nghiệp PTTH, BTTH hoặc tương đương.

V. ĐH Luật Hà Nội tuyển sinh:
- Lớp đại học Luật bằng 1.
- Đối tượng đào tạo: Đã tốt nghiệp THPT, BT THPT hoặc tương đương.
- Thời gian đào tạo: 5 năm.
- Môn thi tuyển sinh: Văn, Lịch sử, Địa lý.
- Nhận hồ sơ đến ngày 15/08/2010. Thi tuyển sinh tháng 10 năm 2010.

VI. Đại học Thái Nguyên tuyển sinh các lớp: Học ngoài giờ HC.
1. Đại học bằng 2:
- Chuyên ngành: Công nghệ thông tin.
- Thời gian đào tạo: 2,5 năm.
- Đối tượng tuyển sinh: Đã có bằng tốt nghiệp đại học.
- Nhận hồ sơ đến ngày 30/08/2010. Dự kiến tuyển sinh tháng 10 năm 2010.

2. Đại học chính quy hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học.
- Chuyên ngành: Kế toán.
- Đối tượng tuyển sinh: Đã có bằng tốt nghiệp trung cấp kế toán hệ chính quy.
- Thời gian đào tạo: 1,5 năm.
- Môn thi tuyển sinh: 2 môn chuyên ngành.

VII. Đại học Hà nội tuyển sinh.
- Lớp đại học ngoại ngữ tiếng Anh bằng 1.
- Đối tượng đào tạo: Đã có tốt nghiệp THPT, BT THPT hoặc tương đương.
- Thời gian đào tạo: 4 năm.
- Môn thi tuyển sinh: Toán, Văn, Anh.
- Thi tuyển sinh tháng 10 năm 2010.

VIII. Trường cao đẳng cộng đồng Hải Phòng tuyển sinh:
1. Các lớp hệ cao đẳng và Trung cấp kế toán tại chức.
- Đối tượng tuyển sinh: Có bằng tốt nghiệp PTTH, BTTH hoặc tương đương.
2. Liên thông trung cấp kế toán lên cao đẳng kế toán.
- Đối tượng tuyển sinh: Có bằng tốt nghiệp THCN ngành kế toán.

IX. Các lớp bồi dưỡng kế toán trưởng, kế toán viên.
- Tuyển sinh, mở lớp liên tục ngoài giờ buổi tối hoặc thứ bảy, chủ nhật hàng tuần.

Đăng ký lớp học, mua và nộp hồ sơ tại phòng tuyển sinh của Trung tâm số 33-Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng. ĐT: 031 3511061 – 031 3739909.