PDA

View Full Version : bói kiếp sau vui vuihanducquan
11-19-2007, 11:01 PM
bói kiếp sau vui vui
Thấy cái nầy hay hay nên post lên ,rồi các bạn comment cho biết tên của bạn là gì ở kiếp sau nhé:

ĐẦU TIÊN LÀ HỌ CỦA BẠN: Số cuối trong năm sinh chính là họ của bạn

0:Hứa 1:Nguyễn 2:Hoàng 3:Nhịn 4:Lâm 5:ĐỖ 6:Huỳnh 7:Lai 8:Trịnh 9:Quỹ

TÊN ĐỆM CỦA BẠN: tháng sinh của bạn là tên đệm của bạn:

1:Bị, 2Thình, 3:Bích, 4:Thị, 5:Quốc, 6:Đập, 7:Chén, 8:My, 9:Tiễu, 10:Kíp, 11:Bé, 12:Thanh

TÊN CỦA BẠN : Ngày sinh của bạn là tên của bạn :

1:Thúng,2:Tiện,3:Hỗ,4:Thừa,5:Xin,6:Thuyền ,7:Nguyên,8:Nam,

9:Minh,10:An,11:Quýnh,12:Hĩ,13:Cồ,14:Thiên,15 :Huế,16:Mũi,

17:Chu,18:Ghẻ,19:Thơm,20:Khìn,21:Hải,22:Hùn g,23:Thuỷ,24:phong,

25:Hạnh,26:Ung27:phát,28:Thái,29:Thừa,30:Ngh i,31:Nhã

Bói xong cái tên mình là :Quy~ Bi. Hue^’ ?????? là seo chời botay.com @-)=):p

tungcleverfood
11-19-2007, 11:41 PM
Ðề: bói kiếp sau vui vui

Có ai gọi tui là Trịnh Thanh Hỷ không nhỉ ? =)
Tui tự làm thầy bói và đã bói cho tui một cái tên ở kiếp trước =D>