PDA

View Full Version : Phông dài tayAnnhu_nguyen
12-30-2007, 10:15 PM
Những chiếc áo dài tay body ôm sát người giữ ấm cho cơ thể bạn. Nếu bạn là người có thân hình hơi mập thì đây cũng là một sự lựa chọn cần thiết.
Kiểu dáng áo thời trang, màu sắc trẻ trung, bên cạnh đó là những chiếc áo có cổ cao sẽ khiến cơ thể hơi mập của bạn trở nên có đường nét hơn. Bạn trai có thể khoác bên ngoài một chiếc áo mỏng để tạo phong cách riêng cho mình.

http://www.mxat.net.vn/imgs/b423c27e0f833654dbf11347c2bdd313-1.jpg​
http://www.mxat.net.vn/imgs/f35b03ae0f833613a330c347c2be3354-2.jpg​
http://www.mxat.net.vn/imgs/bffc02ae0f83365f0431c347c2beb318-3.jpg​
http://www.mxat.net.vn/imgs/b1e160ce0f8336511953a347c2bef316-4.jpg​
http://www.mxat.net.vn/imgs/efa9b52e0f8336f51864347c2bf43489-5.jpg​
http://www.mxat.net.vn/imgs/f54900fe0f833615b1339347c2bfa352-6.jpg​
http://www.mxat.net.vn/imgs/cde3c33e0f83362d1bf05347c2bff36a-7.jpg​
http://www.mxat.net.vn/imgs/e45b1a2e0f83364a3294347c2c053436-8.jpg​
http://www.mxat.net.vn/imgs/c63d00ae0f833626c533c347c2c09361-9.jpg​
http://www.mxat.net.vn/imgs/e84b704e0f83368b3432347c2c0e34f7-10.jpg​
http://www.mxat.net.vn/imgs/af1164be0f83364fe957d347c2c2e308-11.jpg​
http://www.mxat.net.vn/imgs/af6f519e0f83364f9762f347c2c43308-12.jpg​
http://www.mxat.net.vn/imgs/e9b60f6e0f833694e3c0347c2c3434e8-13.jpg​
http://www.mxat.net.vn/imgs/c9cf3e7e0f833629370d1347c2c4b36e-14.jpg​
http://www.mxat.net.vn/imgs/c68719de0f8336267f2ab347c2c53361-15.jpg​
http://www.mxat.net.vn/imgs/c5d8ae9e0f833625209df347c30f9362-16.jpg​
http://www.mxat.net.vn/imgs/e306d32e0f83363fee04347c31013443-17.jpg​
http://www.mxat.net.vn/imgs/b4ddf50e0f83365425c66347c3118313-18.jpg​
http://www.mxat.net.vn/imgs/d8299d6e0f833638d1ae0347c312037f-19.jpg​ Huyền Hương (Kmen)