PDA

View Full Version : Hai cộng hai bằng mấy?lehue2603
12-30-2007, 10:29 PM
Hai cộng hai bằng mấy?

Nhà toán học trả lời ngay: “Bằng bốn.”
“Có chính xác không?” – người phỏng vấn hỏi lại. Nhà toán học hoài nghi nhìn người phỏng vấn và khẳng định: “Vâng, chính xác là bằng bốn.”
Tiếp đến, người phỏng vấn gọi tay kế toán vào và hỏi y như vậy, “Hai cộng hai bằng mấy?”
Kế toán viên nói: “Bình thường thì bằng 4, nhưng à ờ nếu thêm hoặc bớt 10% thì... nhưng nói chung là bằng bốn.”
Cuối cùng, người phỏng vấn gọi nhà kinh tế học lại và hỏi; “Theo anh, hai cộng hai bằng mấy?”
Nhà kinh tế học đứng lên, khóa cửa thật kín, ngồi xuống cạnh người phỏng vấn, nói nhỏ:
”Ông thích nó bằng mấy?”