PDA

View Full Version : 9 chính sách tài chính cấp bách ngăn chặn suy giảm kinh tếquechi
12-13-2008, 10:48 PM
(CafeF) - Chính phủ vừa ban hành 9 chính sách tài chính nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, cụ thể là các chỉ đạo về việc triển khai các loại thuế.


Ngày 11/12, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Về chính sách tài chính, Nghị quyết nêu rõ:
Thứ nhất, thực hiện giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2009 đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Thứ hai, giãn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 9 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2009 của các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói trên (70% số thuế còn lại sau khi giảm) và của các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông, lâm, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử.
Thứ ba, tạm hoàn 90% số thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa thực xuất khẩu trong trường hợp doanh nghiệp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng và hoàn tiếp 10% khi có chứng từ thanh toán.
Thứ tư, giãn thời gian ân hạn nộp thuế đối với một số ngành hàng phù hợp với chu kỳ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (đóng tàu, sản xuất cơ khí...). Thực hiện tốt chính sách về ân hạn thời hạn nộp thuế nhập khẩu (275 ngày) đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng nhập khẩu.
Thứ năm, điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu đối với 1 số loại tài nguyên, khoáng sản và trình Chính phủ sửa đổi thuế suất theo hướng hạn chế xuất khẩu, đảm bảo sản xuất trong nước.
Thứ sáu, điều chỉnh giảm thuế suất nhập khẩu đối với 1 số nhóm hàng nguyên liệu đầu vào của sản xuất, trong nước chưa sản xuất được hoặc có sản xuất nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu…Điều chỉnh tăng thuế theo khuôn khổ WTO, tạo điều kiện cho sản xuất trong nước, kiềm chế nhập siêu.
Thứ bảy, cải cách thủ tục xuất nhập khẩu, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, đơn giản hóa thủ tục hoàn thuế, quyết toán thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu.
Thứ tám, quy định rõ và phù hợp tỷ lệ phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu không phải chịu thuế nhập khẩu.
Cuối cùng, trong tháng 12 năm 2008, Bộ trưởng Bộ tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính Phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân theo hướng hỗ trợ khó khăn cho một số đối tượng nộp thuế.