PDA

View Full Version : Khảo sát kinh tế các gia đình VN.hungnt021849
11-25-2012, 05:44 AM
Xin mời các bạn tham gia bình chọn!

banlebanbuon
11-25-2012, 05:53 AM
Phản hồi: Khảo sát kinh tế các gia đình VN.

Xin mời các bạn tham gia bình chọn!Không đủ tiền lấy vợ.

banlebanbuon
11-25-2012, 09:22 PM
Phản hồi: Khảo sát kinh tế các gia đình VN.

Poll này chỉ khảo sát nam thôi hả bạn? :phe:

duythanhuct001
11-25-2012, 10:57 PM
Phản hồi: Khảo sát kinh tế các gia đình VN.

Phải sống dựa vào bố mẹ. Hixx. Tới bao giờ mới kiếm được tiền nuôi thân đêy. :thodai:

duythanhuct001
11-25-2012, 11:46 PM
vui nhỉ. sống dựa bố mẹ, chắc dựa chừng hơn 1 năm nữa là bị đẩy đi. Mà chưa chắc là đc 1 năm ấy chứ hehe

tanphatdoor
11-26-2012, 03:01 AM
Phản hồi: Khảo sát kinh tế các gia đình VN.

Mình hiện cũng đang sốn dựa vào bố mẹ....

--- Update ---

add mà còn nói thế thì mem thế nào nhỷ???:phe:

luxuryhanoi
11-26-2012, 04:03 AM
Phản hồi: Khảo sát kinh tế các gia đình VN.

Đủ nuôi sống bản thân. :no:

luxuryhanoi
03-13-2013, 08:38 PM
Phản hồi: Khảo sát kinh tế các gia đình VN.

không đủ chi tiêu đủ thứ với mức thu nhập 1 nhân viên bình thường