PDA

View Full Version : Hình vui có 1 không 2, không xem đừng hối hận :)toan102
04-16-2011, 07:58 PM
http://i1102.photobucket.com/albums/g451/ndv_v9/Hinh%20vui/4c257851_5c4e83dc_da6e487a284bd73028f610ba057598bc 363ed5f9_m.jpg
http://i1102.photobucket.com/albums/g451/ndv_v9/Hinh%20vui/4c257850_05b8d19b_abdaaea44cfae05c78a9b330a13c00eb 362edb6e_m.jpg
http://i1102.photobucket.com/albums/g451/ndv_v9/Hinh%20vui/4c257850_0dc0c890_ac3324d060511b77a1bc7cbdc74a4cae 66475217_m.jpg
http://i1102.photobucket.com/albums/g451/ndv_v9/Hinh%20vui/4c257833_137fd453_7aef43f0d123cad43934bb4532684804 7f6af4da_m.jpg
http://i1102.photobucket.com/albums/g451/ndv_v9/Hinh%20vui/4c257832_131cb3cf_04bb43d4be3c414cbd2ffe0eacad3f21 30350058_m.jpg
http://i1102.photobucket.com/albums/g451/ndv_v9/Hinh%20vui/4c257832_74f8e075_5adae9ed806ca65b6a25ca1efffadd38 5c25969c_m.jpg


http://i1102.photobucket.com/albums/g451/ndv_v9/Hinh%20vui/4c257831_431bdfa6_3d983010bf10abd63981993dd3608099 47c06c36_m.jpg
http://i1102.photobucket.com/albums/g451/ndv_v9/Hinh%20vui/4c257830_5a4c4b93_1f21fdfb638b1caf98a1cad04a09d831 8aa65449_m.jpg
http://i1102.photobucket.com/albums/g451/ndv_v9/Hinh%20vui/4c25784f_7bc0bfb1_324049f94b452f1a499471e1ddccee36 e81e55b2_m.jpg
http://i1102.photobucket.com/albums/g451/ndv_v9/Hinh%20vui/4c25784e_0bac79b9_780df51c6d8ea73c3e7841daa8c1a927 20100960_m.jpg

Thấy hay nhớ thanks :)

hoanglien6886
04-16-2011, 08:59 PM
Phản hồi: Hình vui có 1 không 2, không xem đừng hối hận :)

có gì đâu, thấy cũng thấy cũng bình thường thui, cái đó thấy nhiều lắm,

mrthuvltk
04-16-2011, 11:46 PM
Phản hồi: Hình vui có 1 không 2, không xem đừng hối hận :)

cái này có bạn đăng rùi nè....thấy buồn cười lắm. ^^

mrthuvltk
04-17-2011, 02:15 AM
Phản hồi: Hình vui có 1 không 2, không xem đừng hối hận :)

Trùng bài rồi bạn. Close.