PDA

View Full Version : Ngay sinh nhat buonsupports
11-25-2011, 09:01 PM
Trước tiên mình xin cảm ơn a tam và diển đàn đã nhớ đến ngày sinh nhật của mình. Với tất cả mọi người thì đây là ngày vui vè hạnh phúc và đáng nhớ nhưng với mình thì không, và cũng chẵng có gì để chia sẻ với mọi người hết, bởi trước giờ chẳng có ai nhớ và biết đến ngày này hết, cuộc sống của mình rất tẻ nhạt và vô cảm bởi chẳng có gì ngoài việc đi làm, rồi về nhà rồi lại đi làm, hầu như thời gian của mình chằng có chổ dành cho cái mà mọi người gọi là niềm vui riêng,mình hi vọng sẻ có thật nhiều bạn trên diển đàn để có thể hiểu và lắng nghe mình tâm sự.