PDA

View Full Version : nhân tố ảnh hưởng đến mức chếtphamlinhnd1010
10-28-2009, 09:19 PM
1. khái niệm chết: là sự mất đi vĩnh viễn toàn bộ sự sống về mặt sinh học.

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức chết:
- nhân tố tự nhiên: thiên tai, dịch bệnh, nạn đói...
- nhân tố kinh tế: sự phát triển của kinh tế, thu nhap GDP/người...
- nhân tố xã hội: tệ nạn, môi trường,...
- tuổi tác, tuổi thọ khỏe mạnh trung bình của con người...
- nghề nghiệp: độc hại hay không?, nặng nhọc hay không?

3. các nhân tố ảnh hưởng đến mức chết ở trẻ sơ sinh
- nhân tố nội sinh (thuộc về sinh học): dị tật bẩm sinh, sang chấn trong khi sinh, đẻ non hay nguyên nhân khác như: tuổi bà mẹ khi sinh, thứ tự lần sinh, khoảng cách giữa các lần sinh, cân nặng của trẻ và sinh kép ...)
- và các nhân tố ngoại sinh (thuộc về môi trường sống, môi trường kinh tế xã hội): các bệnh truyền nhiễm, tình trạng dinh dưỡng, điều kiện sống, nghề nghiệp và trình độ văn hoá của cha mẹ...)