PDA

View Full Version : lịch sử tiền tệ Nhật BảnThietbigiadinh
11-13-2009, 03:54 PM
Mình đang làm tiểu luận tài chính tiền tệ.
Đề tài là khái quát lịch sử tiền tệ của Nhật Bản.
Ai có đề tài tương tự như vậy thì gửi vào mail: ngoinhahanhphuc_hd_90@yahoo.com nha!!!
Thanhs các bạn nhìu !!!