PDA

View Full Version : đang cần gấp 1 bài kế toán tài chính 2phluant
12-11-2009, 04:18 PM
mình đang cần gấp 1 bài kế toán tài chính 2 dạng như 1 DN sx sp A theo quy trình chế biến liên tục.........qua 2 PX nhé,PX 2 nhận nửa thành phẩm PX 1c huyển sang tiếp tục chế biến...............
Mình đang cần gấp lắm,ai bít giúp mình với.....