PDA

View Full Version : 76 đề tài và khóa luận Kinh Doanh Quốc Tếshinchao
12-23-2009, 10:25 PM
KQ01 WTO và các DN XK vừa và nhỏ VN
KQ02 XK tại cty Thanh Bình htc
KQ03 CN và phát triển CN tại HN
KQ04 Chuyển dịch cơ cấu XK của VN trong thời gian tới
KQ05 Tự do hoá trong EU và thâm nhập TT EU của HH VN
KQ06 XK cafe tại cty SX và XK PROSIMEX
KQ07 QL giá mặt hàng xăng dầu NK tại VN
KQ08 Khu KT cửa khẩu và tác động của nó đến việc phát triển vùng đông Bắc
KQ09 XK chè tại cty TNHH TM Đại Lợi
KQ10 XK hàng thủ công mỹ nghệ tại ARTEXPORT
KQ11 Mar SP nông sản XK sang các nước ASEAN tại INTIMEX
KQ12 XK gốm XD tại TOCONTAP
KQ13 Hoạt động NK ở cty MESCO
KQ14 XK cafe vào TT EU của cty cafe VN
KQ15 XK hàng dệt may VN sang TT phi hạn nghạch
KQ16 XK hàng my mặc tại Tổng cty dệt may VN
KQ17 TMĐT
KQ18 Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Campuchia
KQ19 Gia công hàng dệt may XK tại cty may Chiến Thắng
KQ20 VN - EU
KQ21 VN - Hoa Kì
KQ22 XK
KQ23 KD Du lịch QT
KQ24 Mar XK tại cty Giày Thuỵ Khuê
KQ25 Đánh giá năng lực cạnh tranh của Giày Thuỵ Khuê trong AFTA
KQ26 Thực trạng và giải pháp XK của cty Giày Thuỵ Khuê
KQ27 XK của cty Thuỷ tinh và gốm XD
KQ28 NK vật tư, máy móc.. tại TRANCIMEXCO
KQ29 Đánh giá hiệu quả KD XNK tại cty VIMEDIMEX
KQ30 NK ở cty XNK và kĩ thuật bao bì
KQ31 Cty liên doanh thép VSC - POSCO
KQ32 XK thuỷ sản tại VN
KQ33 VN - EU
KQ34 Giá thành SP tại cty in và QC Printad
KQ35 XK chè tại Tổng cty Chè VN
KQ36 Cải cách KT của Nhật Bản và quan hệ VN - NB
KQ37 XK hàng thủ công mỹ nghệ
KQ38 Thanh toán điện tử ở trung tâm thông tin TM
KQ39 XK hàng thủ công mỹ nghệ ở cty Artex HN
KQ40 XK tại cty que hàn điện Việt Đức
KQ41 NK thép phế liệu ở cty CN tàu thuỷ Ngô Quyền
KQ42 NK thép ở cty CP tổng BH - Bộ TM
KQ43 XK
KQ44 XK và chuyển dịch cơ cấu XK tại VN
KQ45 XK tại cty Volex VN
KQ46 XK tổng hợp tại cty Cung ứng tàu biển Quảng Ninh
KQ47 XK uỷ thác ở cty TOCONTAP

vv.....vv..

(suu tam)

Download http://www.mediafire.com/?ivzjjnj2rdy

Caùc Baïn Down troïn phaàn muïc luïc caùc ñeà taøi veà ôû file beân döôùi nheù