PDA

View Full Version : giúp đỡ với các bạn ơi!tungbkhd
02-13-2010, 05:42 AM
tôi là Lê Mạnh Tuấn- CD kinh tế đối ngoại
hôm nay có 1 cái tiểu luận mong các bạn có tài liệu gì thì giúp đỡ với

"phân tích môi trường bên trong và môi trường bên ngoài của 1 cửa hàng"

mong các bạn giúp đỡ..... nếu có gì thì pm nick chat:Lemanhtuanbmt@yahoo.com
đợi tin nhắn của các bạn!!!!!!!!!3:-O