PDA

View Full Version : Tiểu luận môn QTSX và điều hànhhanducquan
08-04-2009, 04:44 AM
đây là bài thuyết trình "Quản trị chuỗi cung ứng" và Đề tài: Chuổi Cung Ứng của bánh trung thu Kinh Đô.để các bạn tham khảo nhé.

kinhdoland
08-10-2009, 12:18 AM
Phản hồi: Tiểu luận môn QTSX và điều hành

Bạn còn tiểu luận nào khác nữa không? Nếu còn thì post lên cho
anh em tham khảo đi bạn.! Mình cũng đang làm cái tiểu luận môn này,
và đang tìm vài cái mẫu để tham khảo.
Thank's

duannd
03-08-2010, 11:42 PM
Phản hồi: Tiểu luận môn QTSX và điều hành

Ai có tiểu luận về quản trị chuỗi cung ứng nào khác không thì post giúp mình với. Cuối tuần này mình phải nộp rùi. Hu