PDA

View Full Version : Bài thuyết trình Luật Kinh Tếtungbvit
11-08-2008, 05:08 AM
Một số bài thuyết trình Luật Kinh Tế:

Công ty hợp danh: http://deward12.com/trung/Data/Congtyhopdanh.rar
Công ty trách nhiệm hữu hạn: http://deward12.com/trung/Data/Congtytnhh.rar
Thủ tục phá sản: http://deward12.com/trung/Data/Thutucphasan.rar

Đừng quên share và bấm thanks nghen các bạn iu dấu.

danga
02-11-2009, 07:55 PM
hic seo hok down đc cái nào hết zj axpro??

danga
02-18-2009, 03:19 PM
Sao mình không thấy nút thanks đâu hết vậy các bạn. Cảm ơn miệng vậy.

thoinay
03-20-2009, 04:59 PM
hix, seo mình cũng hôk down được gì hết.có ai giúp mình với.#:-S

thoinay
03-23-2009, 03:01 AM
Link die rồi bạn ơi.

ta12km
03-23-2009, 03:20 AM
Link die rồi bạn ơi.Công ty hợp danh
Công ty trách nhiệm hữu hạn
Thủ tục phá sản

Các bạn có thể download tại đây: http://www.mediafire.com/?sharekey=a...f508dc730c0ea0
Trích Từ wWw.ueh.vn​.

ta12km
03-19-2012, 08:34 PM
Phản hồi: Bài thuyết trình Luật Kinh Tế

Dow không được bạn ơi!

xamhinhnghethuat
06-13-2012, 03:18 PM
Phản hồi: Bài thuyết trình Luật Kinh Tế

1.3 Đặc điểm của công ty hợp danh


1.3.1 Đặc điểm về thành viên


Công ty hợp danh có thể có thể có hai loại thành viên với địa vị pháp lý
khác nhau là thành viên hợp danh và thành viên góp vốn


Thành viên hợp danh là thành viên chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài
sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Thành viên hợp danh chỉ có thể là
cá nhân. Thành viên hợp danh không được đồng thời là chủ một doanh nghiệp
tư nhân hoặc tham gia một công ty hợp danh khác với tư cách là thành viên
hợp danh. Tất cả các thành viên hợp danh đều có quyền quản lý công ty; tiến
hành các hoạt động kinh doanh nhân danh công ty và như vậy cùng liên đới
chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty bằng toàn bộ tài sản của mình.


Thành viên góp vốn là cá nhân hoặc tổ chức. Thành viên góp vốn có
quyền được chia lợi nhuận theo tỷ lệ được quy định tại điều lệ công ty. Thành
viên góp vốn không tham gia quản lý công ty và không hoạt động kinh doanh
nhân danh công ty. Họ chỉ được tham gia thảo luận và biểu quyết về việc bổ
sung, sửa đổi các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn được quy định
trong điều lệ công ty, về việc tổ chức lại và giải thể công ty. Khi công ty giải
thể họ được chia giá trị tài sản còn lại khi công ty giải thể theo quy định trong
điều lệ công ty. Với những quyền hạn hạn chế như vậy, thành viên góp vốn có
nghĩa vụ góp đủ số vốn đã cam kết. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm
về các khoản nợ của công ty trong phạm vi giá trị số vốn đã cam kết góp vào
công ty.

xamhinhnghethuat
11-29-2013, 07:48 PM
lgjldfjgldjsfl;gs;ldfg