PDA

View Full Version : Seminar: Vietnam Tax Reformvuong1691992.venus
08-17-2009, 06:16 AM
Seminar: Vietnam Tax Reform

​ Tổ chức tại khách sạn Sheraton SaiGon vào 2 ngày 13-14/01/2009, chi phí 1200 USD/1 người tham dự.

Nội dung trình bày:

- Personal Income Tax
- Corporation Income tax
- Value added tax
- Foreign contractor tax

513minh891
08-17-2009, 06:20 AM
Phản hồi: Seminar: Vietnam Tax Reform

Continues...Seminar: Vietnam Tax Reform

ithongminh
08-17-2009, 06:25 AM
Phản hồi: Seminar: Vietnam Tax Reform

Continues...Seminar: Vietnam Tax Reform