PDA

View Full Version : Luận văn chứng khoán 2manhhung2206
08-22-2009, 04:00 PM
<div style="text-align: center">Phương pháp phân tích rủi ro trên thị trường chứng khoán VN​</div>

mycloud92
11-16-2009, 03:37 AM
Phản hồi: Luận văn chứng khoán 2

Cảm ơn bạn nhiều!
Mình thấy trên forum rất ít luận văn về chứng khoán, nếu ai có thì share cho mình với, sắp tới đi thực tập định làm một đề tài về chứng khoán, hoặc các bạn có thể gợi ý đề tài cho mình. Cảm ơn mọi người nhiều

quangcao3a
12-19-2009, 04:11 PM
Phản hồi: Luận văn chứng khoán 2

Có ai có đề tài về giải thể doanh nghiệp, chia sẻ với mình với. Xin cảm ơn nhiều.
Theo dia chi: phuongdthapk20@gmail.com