PDA

View Full Version : Tiêu chuẩn chống sét 46-2007hlong001
03-05-2014, 06:30 PM
View attachment 46-2007.pdfView attachment 46-2007.pdf

TCXDVN 46: 2007 do Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định năm 2007. Tiêu chuẩn này thay thế TCXD 46:1984 "Chống sét cho các công trình xây dựng - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công"