PDA

View Full Version : báo cáo tài chính thế giới 2012thanhphong23893
03-13-2014, 03:36 AM
báo cáo này rất hữu ích, mời các bạn tham khảo:eek:k:

View attachment WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf