PDA

View Full Version : Mẫu hồ sơ của ngân hàngvmb_thaibui
06-24-2009, 06:17 AM
Có mấy cái mẫu hồ sơ của mấy ngân hàng , thập cẩm ngũ vị mà tớ chưa kịp phân loại , từ phòng giao dịch đến thanh toán quốc tế ... . Mong là hữu ích cho mọi ng .
http://www.mediafire.com/?sharekey=a1f7e993b0aae068d2db6fb9a8902bda

anhthayhn
11-27-2009, 12:56 AM
Phản hồi: Mẫu hồ sơ của ngân hàng

Thank bạn nhiều lám! Rất bổ ích.