PDA

View Full Version : môi trường bên ngoài (quản trị chiến lược)



zin9xpro
12-14-2009, 11:41 PM
mô hình môi trường vĩ mô trong quản trị chiến lược các bạn xem có giúp được gì k nha