PDA

View Full Version : một số tài liệu về kinh tếBey
10-04-2016, 03:43 AM
Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh thương mại-dịch vụ 2 - Nguyễn Thị Lực
Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh thương mại-dịch vụ 1 - Nguyễn Thị Lực
Origins and Successors of the Compact Disc - Hans Peek
Những gì người ta không dạy bạn tại trường Kinh doanh Harvard
Toàn cầu hóa
Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2000
Định hướng tập trung tương lai của Cty các bạn - Al Ries, 224 Trang
[Silde bài giảng] Quyết định về cơ cấu vốn Công ty, 64 Trang
Những nguyên lý tiếp thị Marketing 2 - Phillips Kotler, 610 Trang
Những nguyên lý tiếp thị Marketing 1 - Phillips Kotler, 702 Trang