PDA

View Full Version : Bài tập trái phiếutainguyen23
07-08-2010, 02:24 PM
:-SMột TP có mệnh giá là 1 triệu đồng, lãi suất danh nghĩa là 10%, thời gian đáo hạn là 2 năm. Hãy tính giá trị cùa TP trong trường hợp lãi suất thị trường thay đổi:10%,12%,8%

Các anh (chị) dùm giải bài này giúp em thank.=((~X(