PDA

View Full Version : Tiền tệ - Ngân hàng Tác giả : TS. Nguyễn Đăng DờnVăn Tuấn
09-22-2009, 03:02 AM
tiền tệ - Ngân hàng là môn lý luận cơ sở, giữ một vị trí quan trọng trong chương trình đào tạo của các trường đại học khối kinh tế tài chính ở Việt Nam.
Cuốn sách Tiền tệ- Ngân hàng được xuất bản nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, trên cơ sỏ thiết kế mục tiêu chương trình đào tạo vừa khoa học vừa phù hợp với thực tiễn.
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau đây:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tiền tệ và lưu thông tiền tệ
Chương 2: Các chế độ lưu thông tiền tệ
Chương 3: Lý thuyết về lạm phát và chống lạm phát
Chương 4: Tín dụng và thị trường tài chính
Chương 5: Ngân hàng Thương mại
Chương 6: Ngân hàng Trung Ương và chính sách tiền tệ
Chương 7: Những vấn đề cơ bản trong quan hệ thanh toán và tín dụng quốc tế
Chương 8: Những vấn đề cơ bản trong quan hệ thanh toán và tín dụng quốc tế

DOWNLOAD : http://www.mediafire.com/?mqlzzyzinngmrtrong181
12-19-2010, 04:41 AM
Phản hồi: Tiền tệ - Ngân hàng Tác giả : TS. Nguyễn Đăng Dờn

bạn ơi, sao t ko down được vậy. hix

mrtrong181
01-17-2011, 11:35 PM
Phản hồi: Tiền tệ - Ngân hàng Tác giả : TS. Nguyễn Đăng Dờn

Bạn ơi sao file dơn về không phải của T.S Nguyễn Đăng Dờn vậy?

lechi217
01-18-2011, 02:14 AM
Phản hồi: Tiền tệ - Ngân hàng Tác giả : TS. Nguyễn Đăng Dờn

đây là sách của TS. Nguyễn Minh Kiều ( chủ biên) cùng các tác giả tha,m gia biên soạn cùng là ts. Ng thị thùy Linh & ts. Phan chung Thủy . chứ chả có T.S Nguyễn Đăng Dờn nào cả ! chắc tác giả nhớ nhầm tên tác giả hoặc post nhầm sách của 2 tác giả này ???!!!!!!!!!!!
<:p