PDA

View Full Version : Giáo trình kinh tế lượng - Bản Fulldiamondlotusvn.com
06-25-2010, 02:28 PM
Bài thảo luận kinh tế lượng

Uploaded: 03/05/2010
File Size: 157.74 KB
DOWNLOAD


Giáo trình kinh tế lượng (Chương 1)

Uploaded: 11/13/2009
File Size: 104 KB
DOWNLOAD

Giáo trình kinh tế lượng (Chương 2)

Uploaded: 03/07/2010
File Size: 388.67 KB
DOWNLOAD

Giáo trình kinh tế lượng (Chương 3)

Uploaded: 03/07/2010
File Size: 1.17 MB
DOWNLOAD

Giáo trình kinh tế lượng (Chương 5)
Uploaded: 03/07/2010
File Size: 159.61 KB
DOWNLAOD


Giáo trình kinh tế lượng (Chương 6)

Uploaded: 03/07/2010
File Size: 426.84 KB
DOWNLOAD

Giáo trình kinh tế lượng (Chương 7)

Uploaded: 03/07/2010
File Size: 480.52 KB
DOWNLOAD


Giáo trình kinh tế lượng (Chương 11)
Uploaded: 03/07/2010
File Size: 597.26 KB
http://i665.photobucket.com/albums/vv17/dungln2406/KINHTENGANH.png

Giáo trình kinh tế lượng (Chương 13)

Uploaded: 03/07/2010
File Size: 233.24 KB
DOWNLOADGiáo trình kinh tế lượng (Chương 14)

Uploaded: 03/07/2010
File Size: 124.72 KB
DOWNLOAD

Hoặc DOWNLOAD bản full dưới đây

muabansimsodep
06-26-2011, 05:13 AM
Phản hồi: Giáo trình kinh tế lượng - Bản Full

Các bác nào có tài liệu, cùng với bài tập có lời giải môn kinh tế lượng cho em với. Em đang học mà thấy khó quá. Có đề thi thì càng tốt.