PDA

View Full Version : Giáo trình môn tâm lý du lịch (Tiếng Việt)suemall
09-20-2009, 03:22 AM
Giáo trình môn tâm lý du lịch là một ngành của khoa học tâm lí và cũng là một ngành trong hệ thống các khoa học về du lịch. Tâm lý học du lịch có nhiệm vụ nghiên cứu các hiện tượng tâm lí của du khách, của công nhân viên ngành du lịch, tìm ra các đặc điểm tâm lí, quy luật tâm lí của họ.

viettopcare10
03-13-2010, 12:42 AM
Phản hồi: Giáo trình môn tâm lý du lịch (Tiếng Việt)

sao minh tai ho dc vay ban ???
sin giup minh voi

kattykatty89
10-14-2011, 11:21 PM
Phản hồi: Giáo trình môn tâm lý du lịch (Tiếng Việt)

Cám ơn bạn nhé!