PDA

View Full Version : Giáo trình Matlab - Ebookmanhhung2206
08-23-2009, 08:48 PM
http://www.download.com.vn/Data/Soft/2009/08/21/GT_Matlab_Download.com.vn.zip
Hướng dẫn cài đặt MATLAB 7.0

Chương 1. Các khái niệm cơ bản
Chương 2. Các phép toán trên ma trận
Chương 3. Các phép toán trên mảng
Chương 4. Thao tác trên vectơ và ma trận
Chương 5. Thao tác trên vectơ và ma trận
Chương 6. Hàm ma trận
Chương 7. Đa thức và xử lý tín hiệu
Chương 8. Hàm có đối số là hàm
Chương 9. Đồ thị
Chương 10. Điều khiển luồng
Chương 11. Siêu tệp M-FILE
Chương 12. Về tệp trên đĩa
Phát hành:Phan Thanh Tao - Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

nguyenviet1008
03-25-2012, 01:39 AM
thanks ban nhieu, :8: