PDA

View Full Version : cách xác định hạn mức tín dụnglacdasaysua
11-25-2008, 10:14 PM
1 trong những câu hỏi thi đầu vào của ngành Nh về nghiệp vụ tín dụng

lehuan_138
11-06-2009, 11:51 PM
Phản hồi: cách xác định hạn mức tín dụng

thanks bạn nhé, mình đang rất cần tài liệu ngành ngân hàng!

thanhtanland
10-13-2011, 03:33 PM
Phản hồi: cách xác định hạn mức tín dụng

bạn TruongHai cho minh hoi voi, trong bang tinh HMTD dua vao Luu chuyen tien te, o dong so (6) "Tra no ngan han" và dòng so (10) "ke hoach thu no" ghi gia tri = 16. Nhung minh khong hieu ??? O thang 03/2007, "thang du" =16 trong khi do "so du tien toi thieu" = -6, nhu vay kha nang khach hang co the tra duoc no chi co the la 16 - 6 = 10 ty dong. Neu khach hang dung het phan "thang du" = 16 de tra no ngan hang, vay khach hang se bi hut phan duy tri "so du tien toi thieu" ah ? Ban xem lai va phan hoi giup minh nhe !
Thank you !

quechi
06-11-2012, 02:10 AM
Phản hồi: cách xác định hạn mức tín dụng

Bài viết rất hay và bổ ích, thanks vnecon và tác giả nhìu nhìu nhe :)