PDA

View Full Version : tài liệu, tranh ảnh cho môn tư tưởng Hồ Chí Minh, Help melongland
02-13-2009, 05:57 AM
Mình đang học môn tư tưởng Hồ Chí Minh, học đến phần tư tưởng HCM về cách mạng giải phóng dân tộc, cụ thể là minh làm slide power point để thuyết trình về nội dung: lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc.
bạn nào có tài liệu thêm, hình ảnh gì về nội dung này thì share cho mình với nhé. Mình rất cần để bài thuyết trình được tốt, chứ chỉ có tài liệu trong giáo trình thì sơ sài quá.
Giúp mình với nhé. Thanks !

nomad123
06-12-2009, 01:46 AM
Phản hồi: tài liệu, tranh ảnh cho môn tư tưởng Hồ Chí Minh, Help me

Uk mjnh cung dag can.co ai gjup mjnh voj.hxhx