PDA

View Full Version : nguyen ly co ban cua chu nghia mac le nindohuynhngocbich
10-25-2009, 06:11 PM
Hom qua tui em co bai kiem tra mon nhung nguyen ly co ban cua chu nghia mac le nin. De bai nhu sau:"phan tich co so ly luan vat chat the gioi khach quan cua quan diem: xuat phat tu thuc te khach quan, ton trong khach quan, dong thoi phat huy tinh nang dong chu quan.Dang ta da van dung quan diem do nhu the nao?"
Anh chi nao lam duoc giup em nha! Thanks in advance!:)>-

htxctv1
10-25-2009, 08:17 PM
Phản hồi: nguyen ly co ban cua chu nghia mac le nin

đảng ta đã vận dụng thành công quan điểm biện chứng duy vật

misuto
10-27-2009, 10:29 PM
Phản hồi: nguyen ly co ban cua chu nghia mac le nin

Nhung cu the dang ta da van dung thanh cong quan diem bien chung duy vat do nhu the nao?Do khong chuan bi ki phan nay nen em khong chac minh lam co dung hay khong.
Thanks much!