PDA

View Full Version : Giáo trình cơ sở tin học 2tranngoan
09-20-2008, 06:55 AM
Hum nay tui up cái giáo trình cơ sở tin học 2 cho pà kon QQ,nếu thix thì down về xài nha

Free File Hosting Made Simple - MediaFire

slight_wind01
09-20-2008, 07:08 AM
Thêm một vài sự lựa chọn:
Giáo Trình Tin học căn bản: Giáo Trình Tin học căn bản - Cộng Đồng Econ Việt Nam : Vietnamese Economist's Community
giáo trình powerpoint : có ai có giáo trình powerpoint ? - Cộng Đồng Econ Việt Nam : Vietnamese Economist's Community

PS: Đây là giáo trình của Thầy hay sao vậy Quang?

rubiethuy
12-25-2009, 10:58 PM
Phản hồi: Giáo trình cơ sở tin học 2

tôi muon dowload giáo trinnh tin hoc cơ sở 2 nhưng không biết phải vào đâu, nếu bạn nào có gửi về "mymy4747@gmail.com" giúp tôi