PDA

View Full Version : nhung nguyen ly co ban chu nghia mac_leninduannd
01-19-2010, 08:00 AM
moi nguoi oi minh ko hieu lam ve nhung nguyen ly co ban chu nghia mac len nin.minh can tai lieu de tham khao de viet tieu luan voi noi dung:quan diem CNDVBC ve su thong nhat giua ly luan va thuc tien

autoford
01-19-2010, 08:13 AM
Phản hồi: nhung nguyen ly co ban chu nghia mac_lenin

Trong cái quyển giáo trình dày mấy trăm trang mà bạn thấy chưa đủ hả trời !!!.Công nhận môn này khó nuốt thật.