PDA

View Full Version : Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lêninwhychicken123
01-25-2010, 06:21 PM
Em sắp thi môn này rồi mà link down lại không được. Em đang cần gấp môn này lắm. Mong các anh chị trong diễn đàn giúp đỡ em với.
Thanks!

b2ltpt
01-25-2010, 06:41 PM
Phản hồi: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Mình đang rất cần gấp tài liệu về nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê-Nin dành cho khối không chuyên. Bạn nào có cho mình xin

dumuc
01-25-2010, 06:47 PM
Phản hồi: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

bạn chỉ cần học trong giáo trình và mua thêm một quyển sách những nguyên lý căn bản của CN Mac Lenin là ổn rồi vì bạn là khối không chuyên mà

dumuc
01-25-2010, 11:16 PM
Phản hồi: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Em sắp thi môn này rồi mà link down lại không được. Em đang cần gấp môn này lắm. Mong các anh chị trong diễn đàn giúp đỡ em với.
Thanks!Thử cái này đi bạn, mình mới thi xong kết quả cũng okey!

Nguyên lý cơ bản CN Mác LêNin