PDA

View Full Version : Help! câu hỏi mac - lenintuboi
01-13-2010, 03:37 AM
mình có câu hỏi mac lenin mong các bạn giup đỡ!ThankS
vấn đề phát triển doanh nghiệp toàn diện (dựa vào nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và quan điểm toàn diện để làm )

nhatlun3030
02-18-2010, 04:48 AM
Phản hồi: Help! câu hỏi mac - lenin

bạn ak! mình cũng đang phải làm câu hỏi này, thầy mình cho thảo luận, viết bài, bạn giúp mình với nhé! có tài liệu nào liên quan đến bài này, bạn gửi cho mình. thank nhiu nha!