PDA

View Full Version : So sánh Tổ chức xã hội và Bộ máy công quyềntungldhdonga1
10-16-2010, 05:04 PM
So sánh: 5 đặc trưng của tổ chức xã hội và 5 đặc tính của bộ máy công quyền.
Ai giúp mình so sánh với[-O<, mình thực sự không hiểu:20:. Cảm ơn trước:-*

Điệp Điệp
10-29-2010, 03:27 AM
Phản hồi: So sánh Tổ chức xã hội và Bộ máy công quyền

Đăng mấy ngày rùi ai đó cho ý kiến đi với huhu. Có phải mình bị thằng bạn hỏi câu không có thực không?