PDA

View Full Version : Một số tài liệu sưu tầm được dành cho dân Kinh tếhoanglong
04-11-2009, 11:23 PM
Kinh tế chính trị :
35 câu hỏi kinh tế chính trị : http://www.mediafire.com/?ijeortotwzq
Bài tập KTCT : http://www.mediafire.com/?2omoqu0fzny
Tài liệu ôn tập KTCT 2 : http://www.mediafire.com/?fnkmoz5zwnu
Hướng dẫn ôn thi KTCT : http://www.mediafire.com/?dw2zyzvzycm

Triết học :
35 câu hỏi triết học : http://www.mediafire.com/?tzmetmmzmmm
Hướng dẫn ôn thi triết học : http://www.mediafire.com/?ndwayhjtjmg
Câu hỏi trắc nghiệm triết học : http://www.mediafire.com/?nmtzikjujin
Trắc nghiệm triết học (khác quyển trên) : http://www.mediafire.com/?ommmi4nldvo

Chủ nghĩa xã hội khoa học :
Giáo trình CNXHKH : http://www.mediafire.com/?zv22gzmvnzk
Hướng dẫn ôn thi CNXHKH : http://www.mediafire.com/?mn4ywmhouzn
Ôn tập CNXHKH : http://www.mediafire.com/?ejnh4mkmcfy

Lịch sử Đảng CSVN :
32 câu hỏi ôn tập lịch sử Đảng : http://www.mediafire.com/?21tjunf2mz2
Giáo trình Lịch sử Đảng : http://www.mediafire.com/?zytmzzermzn
Hướng dẫn ôn thi LSĐ : http://www.mediafire.com/?f0nm2cyrnqm
Tài liệu ôn tập Lịch sử Đảng cộng sản việt nam : http://www.mediafire.com/?2xccnuncntm

Xác suất thống kê :
Giáo trình xác suất thống kê : http://www.mediafire.com/?meymmznmyyu
Nhập môn Lý thuyết xác suất :
+Phần 1 : http://www.mediafire.com/?w4txezwnuyi
+Phần 2 : http://www.mediafire.com/?c2j3omjmg5k
+Phần 3 : http://www.mediafire.com/?mnmazew2ow3
+Phần 4 : http://www.mediafire.com/?xq3mmxz1rvr

Thống kê :
Lý thuyết thống kê : http://www.mediafire.com/?lqmwjg4nivm
Nguyên lý thống kê : http://www.mediafire.com/?nxtzyou4ufz
Phương pháp luận thống kê : http://www.mediafire.com/?nnmnym3mjze
Thống kê kinh tế : http://www.mediafire.com/?mfntn2zwwnj
Thực hành thống kê : http://www.mediafire.com/?owtwuwt02yh
Bài tập thống kê : http://www.mediafire.com/?2uya0hzmly1

Marketing :
Marketing : http://www.mediafire.com/?nmdvj2z1zzz
Chiến lược gia : http://www.mediafire.com/?v4yjdzgmzz2
Chiến lược marketing mix: http://www.mediafire.com/?n4nmjtyytn2
Chiến lược phân phối : http://www.mediafire.com/?nwjtumydfty
Chiến lược sản phẩm và dịch vụ : http://www.mediafire.com/?ytzjemnhmtn
Chiến lược xúc tiến hỗn hợp : http://www.mediafire.com/?tye4qm1y4ty
Định vị sản phẩm : http://www.mediafire.com/?hjjzidmv1ki
Hệ thống thông tin marketing : http://www.mediafire.com/?jmztdytmzou
Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu : http://www.mediafire.com/?zyq0jwhgixt
Phân tích môi trường marketing : http://www.mediafire.com/?j2ngjzvyzld
Thị trường mục tiêu : http://www.mediafire.com/?yyv4exmu12d

Kế toán - kiểm toán :
Lý Thuyết Kế Toán Đại Cương : http://www.mediafire.com/?ymnom5f2fxz
Nguyên Lý Kế Toán : http://www.mediafire.com/?tydng4igatl

Kinh tế lượng :
Đề thi Kinh tế lượng : http://www.mediafire.com/?mmyzyukz4yz
Nguồn:vn-zoom.com

nam_asia
04-12-2009, 12:26 AM
thanks bạn,tôi đang tìm tài liệu CNXH để mai kiểm tra:-SS

tai zalo
04-14-2009, 05:06 PM
Thank!Các bạn đã giúp mình tìm được tài liệu các môn học rồi..Kinh tế chính trị :
35 câu hỏi kinh tế chính trị : http://www.mediafire.com/?ijeortotwzq
Bài tập KTCT : http://www.mediafire.com/?2omoqu0fzny
Tài liệu ôn tập KTCT 2 : http://www.mediafire.com/?fnkmoz5zwnu
Hướng dẫn ôn thi KTCT : http://www.mediafire.com/?dw2zyzvzycm

Triết học :
35 câu hỏi triết học : http://www.mediafire.com/?tzmetmmzmmm
Hướng dẫn ôn thi triết học : http://www.mediafire.com/?ndwayhjtjmg
Câu hỏi trắc nghiệm triết học : http://www.mediafire.com/?nmtzikjujin
Trắc nghiệm triết học (khác quyển trên) : http://www.mediafire.com/?ommmi4nldvo

Chủ nghĩa xã hội khoa học :
Giáo trình CNXHKH : http://www.mediafire.com/?zv22gzmvnzk
Hướng dẫn ôn thi CNXHKH : http://www.mediafire.com/?mn4ywmhouzn
Ôn tập CNXHKH : http://www.mediafire.com/?ejnh4mkmcfy

Lịch sử Đảng CSVN :
32 câu hỏi ôn tập lịch sử Đảng : http://www.mediafire.com/?21tjunf2mz2
Giáo trình Lịch sử Đảng : http://www.mediafire.com/?zytmzzermzn
Hướng dẫn ôn thi LSĐ : http://www.mediafire.com/?f0nm2cyrnqm
Tài liệu ôn tập Lịch sử Đảng cộng sản việt nam : http://www.mediafire.com/?2xccnuncntm

Xác suất thống kê :
Giáo trình xác suất thống kê : http://www.mediafire.com/?meymmznmyyu
Nhập môn Lý thuyết xác suất :
+Phần 1 : http://www.mediafire.com/?w4txezwnuyi
+Phần 2 : http://www.mediafire.com/?c2j3omjmg5k
+Phần 3 : http://www.mediafire.com/?mnmazew2ow3
+Phần 4 : http://www.mediafire.com/?xq3mmxz1rvr

Thống kê :
Lý thuyết thống kê : http://www.mediafire.com/?lqmwjg4nivm
Nguyên lý thống kê : http://www.mediafire.com/?nxtzyou4ufz
Phương pháp luận thống kê : http://www.mediafire.com/?nnmnym3mjze
Thống kê kinh tế : http://www.mediafire.com/?mfntn2zwwnj
Thực hành thống kê : http://www.mediafire.com/?owtwuwt02yh
Bài tập thống kê : http://www.mediafire.com/?2uya0hzmly1

Marketing :
Marketing : http://www.mediafire.com/?nmdvj2z1zzz
Chiến lược gia : http://www.mediafire.com/?v4yjdzgmzz2
Chiến lược marketing mix: http://www.mediafire.com/?n4nmjtyytn2
Chiến lược phân phối : http://www.mediafire.com/?nwjtumydfty
Chiến lược sản phẩm và dịch vụ : http://www.mediafire.com/?ytzjemnhmtn
Chiến lược xúc tiến hỗn hợp : http://www.mediafire.com/?tye4qm1y4ty
Định vị sản phẩm : http://www.mediafire.com/?hjjzidmv1ki
Hệ thống thông tin marketing : http://www.mediafire.com/?jmztdytmzou
Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu : http://www.mediafire.com/?zyq0jwhgixt
Phân tích môi trường marketing : http://www.mediafire.com/?j2ngjzvyzld
Thị trường mục tiêu : http://www.mediafire.com/?yyv4exmu12d

Kế toán - kiểm toán :
Lý Thuyết Kế Toán Đại Cương : http://www.mediafire.com/?ymnom5f2fxz
Nguyên Lý Kế Toán : http://www.mediafire.com/?tydng4igatl

Kinh tế lượng :
Đề thi Kinh tế lượng : http://www.mediafire.com/?mmyzyukz4yz
Nguồn:vn-zoom.com

dungwinline
04-14-2009, 05:47 PM
cảm ơn bạn nhiều lắm!

mycloud92
02-25-2012, 01:39 AM
Phản hồi: Một số tài liệu sưu tầm được dành cho dân Kinh tế

cảm ơn bạn nhiều lắm!

minhlan437
10-04-2016, 01:17 AM
Phản hồi: Một số tài liệu sưu tầm được dành cho dân Kinh tế

tai lieu bo ich qua! cam on that nhieu

minhlan437
10-04-2016, 01:17 AM
Phản hồi: Một số tài liệu sưu tầm được dành cho dân Kinh tế

ủa. Sao em thấy nút thank nằm ở đâu hết zạ? vậy thôi em khỏi thank.Hì

minhlan437
10-04-2016, 01:17 AM
Phản hồi: Một số tài liệu sưu tầm được dành cho dân Kinh tế

uhm mình đang cần.thanks