PDA

View Full Version : Thử sử dụng Windows Vista trực tuyếnotootin
08-30-2008, 10:06 AM
http://www.quantrimang.com/photos/image/082008/29/test-drive-Vista.jpg
Bạn không cần phải cài đặt Windows Vista mà hoàn toàn vẫn có thể dùng thử nó. Rất đơn giản chỉ cần kích vào đây; nhập vào địa chỉ email, vị trí địa lý và số lượng máy trong tổ chức của bạn, hãy thử sử dụng trực tuyến và khám phá những tính năng mới.