PDA

View Full Version : cần cho phản hồi..........danghongquang
06-30-2009, 06:21 AM
Bạn hãy thử tưởng tượng như thế này: Nếu đem đặt một người vào giữa dòng chảy của xã hội. Một bên là những thứ họ có và một bên là những thứ họ không có.
Họ có: có khát vọng vươn lên làm giàu, có kiến thức được đào tạo 4 năm liền, họ muốn khẳng định tiếng nói của mình trong xã hội, muốn cho mọi người thấy là mình đang SỐNG chưa không phải là chỉ TỒN TẠI.
Họ không có: không có kinh nghiệm, không có vốn, không có người chỉ dẫn cho mình biết phải làm gì. không có những thứ tưởng chừng như quan trọng nhất.
Vậy theo bạn, họ sẽ phải làm như thế nào????// nếu như bạn hỏi, người đó là ai??? đó có thể là tôi, là bạn, là những sinh viên kinh tế khác.Mình muôn biết ý kiến của mọi người ?????/

doanhson91
06-30-2009, 06:25 AM
Phản hồi: cần cho phản hồi..........

Kinh nghiệm không phải tự nhiên mà có, không phải những năm tháng ở trường. Một người năng động luôn biết được vị trí của mình ở đâu. Mình có những gì và mình nên làm gì trước tiên.