PDA

View Full Version : Một CV xin việc khiến bạn ngạc nhiên !manhvan
09-15-2009, 07:36 AM
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9PpaHY8fQv8&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9PpaHY8fQv8&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

Bạn thấy thế nào ? Liệu bạn có đủ tự tin đến thế?
Còn đây là lời tự bạch của Keng - cô gái táo báo và tự tin đến ngạc nhiên !
http://kengvnn.wordpress.com/2009/09...A7a-nhan-gian/