PDA

View Full Version : FPT bán hàng đa cấpseopro12345789
12-19-2009, 04:49 AM
công ty FPT chuyển sang bán hàng đa cấp. web: http://www.fptnetwork.com.vn/index.html
theo các bạn đây có phải một bước ngoặt hay, đây có phải 1 hướng đi đúng???