PDA

View Full Version : Thắc mắc Lý thuyết quản trị tài chính. Help me!!dong2403
12-11-2013, 11:38 PM
1. Khi tài trợ bằng chiết khấu chứng từ có giá, nếu rủi ro tín dụng của chứng từ có giá cao hơn sẽ dẫn tới chi phí tài trợ thay đổi như thế nào? (T.7)
2. Khi doanh nghiệp quyết định tài trợ cho mua sắm TSCĐ bằng cách phát hành Cổ phiếu thường sẽ dẫn tới tỷ suất tự tài trợ TSCĐ thay đổi như thế nào? (T.7)
3. Khi doanh nghiệp huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu cho phép chuyển đổi thành cổ phiếu sẽ làm cho Hệ sô nợ thay đổi thế nào?
Mọi người ai trả lời thì giải thích rõ cho em hiểu với ạ. Thks.