PDA

View Full Version : TIỀN là gì? TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN là gì ?virus
09-27-2009, 05:56 PM
Có 1 số khái niệm em tìm quài hok ra, mọi người giúp em nha :D
-Tiền là gì? tương đương tiền là gì?
-Tiền gửi ngân hàng là tiền hay tương đương tiền hay các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, đầu tư tài chính dài hạn hay đầu tư khác..?
-Sổ phụ ngân hàng là gì? tác dụng của nó?

nguyentruong17
09-28-2009, 05:42 AM
Phản hồi: TIỀN là gì? TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN là gì ?

Có 1 số khái niệm em tìm quài hok ra, mọi người giúp em nha :D
-Tiền là gì? tương đương tiền là gì?
-Tiền gửi ngân hàng là tiền hay tương đương tiền hay các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, đầu tư tài chính dài hạn hay đầu tư khác..?
-Sổ phụ ngân hàng là gì? tác dụng của nó?-Tiền là tiền mặt tại quỹ, tiền gửi NH.
-Các khoản tương đương tiền là các khoản cho vay hoặc mua trái phiếu có thời hạn < 1 năm (nói chung là ngắn hạn, có tính thanh khoản cao)
-TGNH là tiền
-Sổ phụ ngân hàng là sổ ghi chép chi tiết các khoản tiền chi ra hoặc thu vào của DN được theo dõi tại ngân hàng.
Tác dụng: để đối chiếu sổ phụ ngân hàng với sổ tiền mặt tại công ty.
Kế toán phải đối chiếu giữa sổ phụ ngân hàng và sổ tiền mặt để khớp các số liệu với nhau. Bởi vì có những lý do dẫn đến sự chênh lệch làm cho sổ tiền mặt đôi khi ko chính xác, như:
- có 1 số nghiệp vụ đã được ghi trên sổ phụ NH mà chưa được ghi nhận tại DN vd như: phí dịch vụ NH, khoản vay, lãi đạt được...
- 1 số khoản tiền trên sổ cái của DN nhưng chưa được ghi trong sổ phụ NH. vd như: khi cty viết 1 tờ phiếu để rút TGNH, tại DN sẽ ghi giảm khoản TGNH. Tuy nhiên, phiếu này có thể mất thời gian cho đến khi NH thanh toán, và ghi giảm khoản tiền của DN tại NH. Nó sẽ có 1 vài sự chậm trễ ảnh hưởng đến ngày ghi nhận sổ sách của DN & NH khác nhau.

hong nt
10-01-2009, 09:35 PM
Phản hồi: TIỀN là gì? TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN là gì ?

Bạn muốn hiểu rõ ràng và đầy đủ thì mình khuyên bạn là nên đọc cuốn CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM của Bộ Tài Chính
Đừng thấy quyển sách dày quá mà nãn lòng nhé!

hong nt
10-01-2009, 10:37 PM
Phản hồi: TIỀN là gì? TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN là gì ?

Bạn nghiên cứu chuẩn mực kế toán số 24- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhé
Updated:
Bạn ơi, theo VAS 24 thì khái niệm tương đương tiền" được giải thích là các khoản đầu tư ngắn hạn (không quá 03 tháng), có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.*-:)

-Tiền là tiền mặt tại quỹ, tiền gửi NH.
-Các khoản tương đương tiền là các khoản cho vay hoặc mua trái phiếu có thời hạn < 1 năm (nói chung là ngắn hạn, có tính thanh khoản cao)
-TGNH là tiền
-Sổ phụ ngân hàng là sổ ghi chép chi tiết các khoản tiền chi ra hoặc thu vào của DN được theo dõi tại ngân hàng.
Tác dụng: để đối chiếu sổ phụ ngân hàng với sổ tiền mặt tại công ty.
Kế toán phải đối chiếu giữa sổ phụ ngân hàng và sổ tiền mặt để khớp các số liệu với nhau. Bởi vì có những lý do dẫn đến sự chênh lệch làm cho sổ tiền mặt đôi khi ko chính xác, như:
- có 1 số nghiệp vụ đã được ghi trên sổ phụ NH mà chưa được ghi nhận tại DN vd như: phí dịch vụ NH, khoản vay, lãi đạt được...
- 1 số khoản tiền trên sổ cái của DN nhưng chưa được ghi trong sổ phụ NH. vd như: khi cty viết 1 tờ phiếu để rút TGNH, tại DN sẽ ghi giảm khoản TGNH. Tuy nhiên, phiếu này có thể mất thời gian cho đến khi NH thanh toán, và ghi giảm khoản tiền của DN tại NH. Nó sẽ có 1 vài sự chậm trễ ảnh hưởng đến ngày ghi nhận sổ sách của DN & NH khác nhau.

benjamin239
10-10-2009, 05:16 PM
Phản hồi: TIỀN là gì? TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN là gì ?

Theo như mình học được ở trường thì
Tiền : tiền mặt tại quỹ
TGNH không kỳ hạn
tiền đang chuyển
Khoản tương đương tiền : bán chứng khoán thương mại

benjamin239
10-12-2009, 06:45 PM
Phản hồi: TIỀN là gì? TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN là gì ?

1.Tiền (tổng số dư Nợ của các Tài khoản 111 “Tiền mặt”, 112 “Tiền gửi ngân hàng” và 113 “Tiền đang chuyển” trên Sổ Cái)
2. Các khoản tương đương tiền (các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng chi tiết số dư Nợ cuối kỳ kế toán của Tài khoản 121 “Đầu tư chứng khoán ngắn hạn” trên Sổ Cái bao gồm: kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc có thời hạn thu hồi hay đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua)