PDA

View Full Version : Trung Quốc đã có xu hướng mua vàngnhunhamnho
12-24-2008, 04:10 PM
Nick Moore, chuyên gia của RBS Global Banking & Markets cho rằng: “Điều đáng nhớ trong năm tài chính 2008 là sự tăng giá ấn tượng của vàng. Trong khi đó, các kim loại khác như platium và bạc thì không được như vậy”.

Vàng được sự hỗ trợ tốt từ lĩnh vực mua vật chất chế tác trang sức và gần đây, Trung Quốc đã có xu hướng mua vàng tích trữ cho Tết âm lịch của họ.

baothanh12345
12-24-2008, 04:17 PM
TQ có xu huong Nhập khẩu vàng từ lâu rồi...( mấy nghìn tấn quên mất)
VN còn vượt TQ và India tro thành nc tieu thu vàng lớn nhất 5 tháng đầu năm đấy, giàu chưa!